YAĞ KARTI KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. GİRİŞ

İşbu kullanıcı sözleşmesi PROAPP ARGE YAZILIM A.Ş. (Bundan sonra “Proapp” olarak anılacaktır.) tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şartları ve Yağ Kartı’nın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir.

Kullanıcı’nın, üyelik oluşturarak işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Yağ Kartı’ndan yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Yağ Kartı’nı ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

2. TANIMLAR

2.1. PLATFORM : PROAPP ARGE YAZILIM A.Ş. tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin sunulduğu oto sanayi sitelerindeki oto tamir hanelerini (üye servis noktası) ve araçlarına bakım yaptıran (üye araç sahibi) kişilerin araçlara yapılmış olan işlemleri karşılıklı takip edebilecekleri Yağ Kartı web sitesini ifade etmektedir. Yağ Kartı web sitesi ve Yağ Kartı mobil aplikasyonu beraber “PLATFORM” olarak anılacaktır.

2.2. ÜYE(LER) : Platform’a bilgilerini vererek kayıt olan ve üyelik sıfatını kazanan kişileri ifade etmektedir.

2.3. ARAÇ SAHİBİ : Araçlarına ilişkin bakım- servis süreçlerini Paltform üzerinden takip eden gerçek kişi Kullanıcı’yı ifade etmektedir.

2.4. SERVİS NOKTASI : Oto tamirhanelerinin müşterilerine sundukları hizmetleri takip edebilmek için Platform’u kullanan şahıs, kuruluş veya tüzel kişi Kullanıcı’yı ifade etmektedir. (Servis noktası tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Servis Noktası adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.)

2.5. PROAPP : Platform’un kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişidir.

2.6. SÖZLEŞME : Platform aracılığıyla sunulan hizmetlerden faydalanacak araç sahipleri ve servis noktaları ile Proapp arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

3. PROAPP’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye tarafından Proapp’e iletilen veya Platform üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Proapp, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

3.2. Proapp, Platform üzerinden Üyeler tarafından kendisine elektronik ortamda sağlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Tanımlar” başlıklı 3. Maddesinin d fıkrasında tanımlandığı üzere kişisel verilerin, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Proapp kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Kullanıcı Aydınlatma Metni’nde belirttiği şekilde işler.

3.3. Proapp, Üye’nin Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Üye’ye rücu edilecektir.

3.4. Yürürlükteki mevzuat uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece Proapp, Platform ya da Platform’un kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, fiil, ihmal ve davranışlarından, işbu sebeple Platform’da meydana gelebilecek veri kayıplarından sorumlu değildir. Proapp, Platform’da sağlamış olduğu hizmetin sekteye uğramaması ve hizmet sürecinde edinilen bilgilerin güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Üye bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. 

3.5. Platform üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka sitelere-uygulamalara, dosyalara, içeriklere ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, Proapp tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri Platform’a gönderen kişilerin sorumluluğundadır. Keza bağlantı linki kapsamındaki başka site-uygulamaların Proapp’ten farklı şekilde kendi bilgi toplama ve gizlilik koruma uygulamalarına sahiplerdir. Bu sebeple, ziyaret ettiğiniz tüm diğer site ve uygulamaların gizlilik- veri koruma metinlerini gözden geçirmeniz önem arzetmektedir.

3.6. Proapp, yasal zorunluluk bulunmaması kaydı ile hizmeti verip vermemekte serbest olup, önceden haber vermeksizin, Platform'da sunulan hizmeti ve içerikleri bazı ek koşullara bağlama, Platform kapsamındaki hizmetleri geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirme, tamamen durdurma hakkına sahiptir.

4. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Platform’a üyelik ücretsizdir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Üye adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. Proapp, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

4.2. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, Üye adı ve şifresi başkalarına devredilemez. Aksi halde Proapp’in söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Proapp bu şekilde aykırı kullandırmaları tespit ettiği üyelerin üyeliklerini hiçbir açıklama yapmaksızın askıya alabilir veya iptal edebilir. Üyelerin bu maddeye aykırı hareketi sebebiyle diğer üyelerin zarara uğraması halinde, bu zarardan ihlal eden üye sorumlu olacak ve Proapp’in hiçbir şekilde tazminat yükümlülüğü veya başka bir sorumluluğu olmayacaktır.

4.3. Üye hesabı oluştururken Platform’a beyan edilen isim, adres, telefon, mesleki ve ticari bilgiler gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

4.4. Üye, Platform, sunulan hizmet ile ilgili soru, yorum veya düşüncelerini info@proapp.com.tr mail adresine veya +(90)352300776 numaralı çağrı merkezine iletebilir.

4.5. Araç sahipleri başkalarının araçlarına ait bilgileri ve kişisel verileri de Platform’a ekleyebilir. Üye’nin işbu maddede bahsedilen hususları Platform’a eklemesi halinde bu bilgilerin hukuka uygun olarak elde edildiğini, kişisel veriler üzerinden veri sorumlusu olarak sorumlu olduğunu Üye kabul eder. Bilgi ve evrakların usulüne uygun olmamasından ve/veya doğru olarak iletilmemesinden kaynaklanan tüm sorumluluk Üye’ye aittir.

4.6. Araç sahibinin değişmesi durumunda Proapp Üye’den bazı belgeler de talep edebilir ve işbu belgeler sunulana kadar üyeliği başlatmayabilir/askıda tutabilir.

4.7. Üyeler, bakım yaptıkları araçlara ve sahip oldukları araçlara ilişkin bilgileri içeren raporlara Platform üzerinden ulaşabilir, PDF formatında Platform’dan indirebilir.

4.8. Proapp dilerse üyelerin e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

4.9. Servis Noktası için üyelik, Platform’da yer alan ilgili bölümden, Servis noktası olmak isteyen kişiler tarafından Platform’da Servis Noktası olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması, Üye Profili oluşturulması ve Proapp tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Üye Sözleşmesi'nde tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Proapp, gerekli gördüğü durumlarda Üye’den bazı belgeler de talep edebilir ve işbu belgeler sunulana kadar üyeliği başlatmayabilir/askıda tutabilir. Demo süresi (15 gün) bittikten sonra belgelerin yüklenmemesi halinde hesap kapatılacaktır.

4.10. Servis Noktası Platform’a yükleyeceği kişisel veriler için veri sorumlusu sıfatıyla ilgili kişilere karşı aydınlatma ve gerekmesi halinde açık rıza alma yükümlülüğünü yerine getirdiğini, Araç Sahibine ilişkin tüm bilgilerin-kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. Aksi halde Proapp, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye Servis Noktasına aynen rücu hakkına sahiptir.

4.11. Üyeler, Platform’u hiçbir şekilde hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Aşağıdaki hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla ve fakat örnek teşkil etmek açısından aşağıdaki haller hukuka ve ahlaka aykırı kullanım olarak kabul edilmektedir:

4.11.1. Platform’un , herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması,

4.11.2. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’ye veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması,

4.11.3. Platform’da virüs veya Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji kullanılması, yayılması,

4.11.4. Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dahil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması,

4.11.5. Üyeler tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Proapp’in önceden yazılı izni alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.11.6. Proapp Üye’lerin işbu Sözleşme’yi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın ilgili Üye’yi Platform’u kullanmaktan ve üyelik haklarına erişimden menedebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

4.12. Üye info@proapp.com.tr adresine “iptal talebi“ başlıklı mesaj atarak üyeliğini iptal ettirebilir ya da hesabından üyelik bilgilerini kendisi silebilir.

4.13. Üye, Platform’u ziyaret etmek ve kullanmakla, hem Platform üzerindeki hem de içeriğindeki hiçbir fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Platform’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Proapp’a aittir. Platform’un ziyaret edilmesi ve/veya Platformdaki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Üye’ye hiçbir hak vermez. Bu minvalde Üye, Platform’u ziyaret etmek veya kullanmakla fikri mülkiyet haklarını ve ticari bilgi, know-how haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya hizmetten faydalanmanın ve Platform kullanım amacının ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

4.14. Üye, Platform’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır.

5. MÜCBİR SEBEP

5.1. Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (Aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu olmayacaktır. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınacaktır.

6. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

6.1. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

7. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

7.1. Proapp, dilediği zaman Platform’da sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler Platform’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda T.C. Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.